آخرین نوشته ها

آغاز تا پایان با شما هستیم ❤

برگشت پول

تا 7 روز پس از پرداختن سفارش و یا دریافت کالاها بدون هیچ پیش نیازی می توانید برگشت پول خود را درخواست کنید.

خدمات پس از فروش

برابر پیمان نامه شرکت سازنده، تعمیرات همه کالاهای رونمایی شده در این فروشگاه تا یک سال رایگان انجام می شود.

پشتیبانی خریداران

پشتیبانی شرکت همتا کالا آماده پاسخگویی به پرسش شما می باشد، به یازده شیوه در 24 ساعت و در همه 7 روز هفته!